Om NMK Streetcars

BAKGRUNN:
Det er i dag for lite organiserte tilbud til de med bilinteresse i hele landet. “Rånemiljøet” er blitt et svært negativt ladet ord blant befolkningen. Bilinteressen er stor og når tilbud og etterspørsel ikke henger sammen, utarter dette seg i negativ favør. “Henging” på de lokale bensinstasjonene er det “såkalt beste” tilbudet som finnes.

Streetcars ble etablert i 2007 og ble i 2017 en del av Norsk Motor Klubb - avdeling Streetcars. De som i dag har en utstillingsbil, hverdagsbil eller banebil som ikke kjører organisert, har falt mellom to stoler inntil NBF valgte å sette fokus på de de senere år.

NMK ønsket å være med  løfte disse opp og frem i lyset og innledet derfor et samarbeid med Streetcars.no og NMK avd. Streetcars så dagens lys i forbindelse med en egen eventdel innenfor NMK’s racingkomite.

Ønsket til både Streetcars.no og NMK er å samle bilmiljøet. Spesielt fokus vil det være med motordager – åpne dager på baner rundt om i landet hvor du kan ta med din bil å kjøre på bane med engangslinsens, slik at du har gyldig forsikring. NMK avd. Streetcars  vil samarbeide med den lokale NMK-klubben og tilby motordager med fokus på sikkerhet, interesse, samhold og læring.

Dette skal være events som gjerne blir steget videre til f.eks. racing, drifting, rally o.s.v. I tillegg til biler på banen, vil NMK avd. Streetcars også fokusere på biler utenfor banen.

Dette vil være en vei inn i motorsporten for de som pr i dag kanskje ikke helt definerer seg selv om en motorsportutøver, men som helt klart kan finne veien inn blant NMK klubbene eller som bare har lyst å være en funksjonær, en bilinteressert, en bilbygger eller en som bare har en hobby med bil og motor.

BEHOV:
De med bilinteresse i Norge, - og som i dag «havner i» rånemiljøet trenger et organisert tilbud. Dette for å unngå en negativ utvikling. Det er viktig å skape en «atmosfære» i bilmiljøet som bidrar til bedre holdninger og økt respekt. 

NMK Streetcars skal skape et tilbud som det er etterspørsel etter og som ikke koster all verdens penger. Dette kan være små, lokale utstillinger, desibelmåling av stereoanlegg, mekkekurs etc.

BUDSKAP:

NMK Streetcars gir mennesker med spenningsdriv utløp for denne i
trygge rammer med gode forbilder. NMK Streetcars ligger foran, - følger med på
utvikling, teknologi og trender innen bilmiljøet. 

NMK Streetcars er en trygg inspirasjonskilde for ungdom.


MÅLSETTING:
Formålet med NMK Streetcars er å tilby ungdom, uansett alder og kjønn, en positiv bilopplevelse. NMK Streetcars skal ikke begrense eller utelukke - men inkludere og samle bilmiljøet på tvers av interesser, biltyper etc.

Hovedoppgaven til NMK Streetcars vil være å tilrettelegge for og tilby positive bilaktiviteter hvor fokuset er på bilinteressen. Spesielt fokus vil det være på det typiske ”rånemiljøet” og derfor skape lovlige og positivt ladede aktiviteter for disse.
 

VERDIORD:
Troverdig, eksklusiv og kunnskapsrikTROVERDIG
Troverdighet er essensen i det å ha noe å komme med. Et oppriktig argument, et godt standpunkt og en interresant holdning er alle avhengige av troverdighet for å være gode.

NMK Streetcars skal alltid etterstrebe å være en trygg kilde til informasjon. Vi skal være oppriktige, uten at det betyr at vi ødelegger morroa. Vi samarbeider med de riktige samrbeidspartnerene, - de som jobber for å bedre bil- og bilsportmiljøet og de som jobber for et tryggere trafikkbilde.

EKSKLUSIV
Eksklusiv betyr at det skal være gjennomført, attraktivt og appetittelig. Med høy kvalitet i gjennomføring, helhet og detaljer. NMK Streetcars er et tilbud for de som vil litt mer, de som strekker seg litt lenger for noe de har lyst på eller være en del av. De siste bilene, de nyeste filmene, den feteste teknologien - alt dette er “eksklusiviteter” som NMK Streetcars tilbyr og holder deg oppdatert om.

Det eneste som kreves i retur er at man respekterer hverandre og den interessen man deler.


KUNNSKAPSRIK
Kunnskap er det som gjør oss gode, kunnskap gir oss overblikk og er nøkkelen til å ha det morro. Når man vet hva som finnes, hva som er riktig, - og vi vet litt om alt og mye om noe er man i posisjon til å lære bort det som teller. 

NMK Streetcars skal være et knutepunkt mellom facinasjon, interesse og mennesker innen bil- og bilsportsmiljøet. Det er viktig å være en saklig part og kunne komme med god informasjon når det trengs. Dette kan være alt fra tekniske spesifikasjoner til hvilke biler som blir å se på lerretet neste år - eller det å delta i diskusjoner og debatter som et “ansikt utad” for bilinterreserte.

Støtt vårt arbeid - VIPPS NMK Avd. Streetcars - #117120